Lepsza klasa do wysyłania e-maili

Pisząc poradę o wysyłaniu emaili od razu chciałem zrobić klasę zabezpieczająca przed wszystkim. Jednak w pewnym momencie zauważyłem, że kod ma około 100 linii, a miała być to prosta porada. Dlatego wróciłem do możliwie najprostszego kodu, a tu mam zamiar trochę rozwinąć swoją myśl. Na tyle dużo, aby pokazać, o co mi chodzi, ale nie a tyle aby zrobić to za ciebie :).

Główne wady poprzedniego kodu:

 • brak walidacji danych wejściowych
 • brak informacji dlaczego mail się nie wysłał (nieprawidłowe dane, błędne działanie funkcji mail)
 • tylko jeden odbiorca


Już w tamtej poradzie wspomniałem, że celowo kod jest trochę “nadmiarowy”. Teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, po co jest nadmiarowy.

Walidacja danych wejściowych

Zróbmy sobie tablicę pozwalającą nam walidować dane wejściowe wedle uznania (wykorzystując wyrażenia regularne).

class Mailer {
  private $validation = array( 'to' => '/@/i', 'subject' => '/.{1,100}/' );
  private $to = false; // do kogo wyslac 

Celowo dałem linię przed i linię po, abyś wiedział gdzie ową zmianę w kodzie umieścić.

Jak widać, chcę sprawdzać jedynie e-mail oraz tytuł. Wyrażenia regularne są tu bardzo ubogie. Celowo – nie chodzi tu o naukę regExpów, ale o pewne podejście do projektu. Zauważ, że w tablicy `yMailer::validation’ nie ma pola `content’. Zakładam, że `content’ nie musi być walidowany.

Skoro już mamy tablicę walidacyjną, to jeszcze by się przydało ją jakoś wykorzystać. Ale w którym momencie? Ja proponuję, aby zrobić to przy dodawaniu danych.

public function recipient( $to ) {
  if ($this->validInput($to, 'to')) {
    $this->to = $to; // przeslo test - zapiszmy wartosc
    return true; // udało się ustawić odbiorcę.
  }

  return false; // nie udało się ustawić odbiorcy
}

public function subject( $subject ) {
  if ($this->validInput($subject, 'subject')) {
    $this->subject = $subject; // przeslo test - zapiszmy wartosc
    return true; // udało się ustawić tytul.
  }
  return false; // nie udało się ustawić tytulu
}

public function content( $content ) {
  if ($this->validInput($content, 'content')) {
    $this->content = $content; // przeslo test - zapiszmy wartosc
    return true; // udało się ustawić tresc.
  }
  return false; // nie udało się ustawić tresc
}

W powyższym kodzie jeszcze jedna rzecz jest niejasna. Czym u licha jest `yMailer::validInput’?! Już dopisuję:

  private $content = false; // ta linia tu jest tylko po to, abys wiedzial gdzie znajduje sie ten kod

  private function validInput( $input, $name ) {
    if (isset($this->validation[$name])) {// to pole jest ustawione w $validation => ma być sprawdzane
      if (preg_match($this->validation[$name], $input)) {
        return true; // przeszlo test z wyrazeniem regularnym
      } else {
        return false;
      }
    } else {
      return true; // skoro nie trzeba tego sprawdzac, to zawsze jest prawidlowe
    }
  }

  public function recipient( $to ) { // ta linia tu jest tylko po to, aby s wiedzial gdzie ten kod się znajduje

No, teraz już mamy walidację.Nadal jednak coś mi się nie podoba. Co jeśli chcę mieć inne wyrażenia regularne do sprawdzania podanych wartości? Może zrobić `yMailer::validation’ publiczną? Byłaby możliwość ustawiania sobie dowolnej zmiennej… Nie. To by nam znowu związało interfejs z implementacją, a dążymy do tego, aby interfejs pozostawał taki sam. Nawet jeśli wewnątrz klasa działa zupełnie inaczej.

Proponuję zrobić tak:

  private $content = false; // tresc wiadomosci

  public function __construct( $validation = null ) {
    if (is_array($validation)) {
      $this->validation = $validation;
    }
  }

  private function validInput( $input, $name ) {

Teraz możemy tworzyć obiektu na dwa sposoby:

$mail1 = new yMailer(array('content' => '/wow/')); // chcemy aby w tresci bylo wow. Nie interesuje nas wcale email i tytul
$mail2 = new yMailer(); // polegamy na domyslnych wyrazeniach regularnych

jak widzisz, teraz możemy sami decydować co chcemy sprawdzać i według jakich zasad. Oczywiście jest tu przydatna znajomość wyrażeń regularnych… Jednak w internecie można znaleźć wiele miejsc, gdzie można się ich poduczyć, lub znaleźć gotowce.

Kolejnym punktem w wadach powyższej klasy było ‘brak informacji o tym, ‘dlaczego mail nie został wysłany’.

Ustalmy 3 scenariusze:

 • porażka z powodu nieprawidłowych danych (np. wywołanie yMailer::send przed ustawieniem wszystkich danych)
 • porażka z powodu czegoś innego (ale dane same w sobie wypełnione)
 • sukces – funkcja mail zwraca prawdę

Jak widać są trzy scenariusze. A więc true / false to za mało. Zrobimy -1 / 0 / 1.

Oto nowy kod metody yMailer::send():

  public function send() {
  $result = -1; // zakladam, ze jest cos nie tak z danymi

  if (false === $this->to or
    false === $this->subject or
    false === $this->content) {
      if (mail($this->to, $this->subject, $this->content)) {
        $result = 1; // udalo sie wyslac
      } else {
        $result = 0; // nie udalo sie wyslac, ale dane byly wypelnione
      }
  }
  return $result; // zwracam flagę
}

Dzięki takiemu zabiegowi mogę teraz stwierdzić, czy nie udało się wysłać maila z powodu nieustawienia jakichś danych, czy też wina leży w czym innym.

Refaktoryzacja kodu

Zawsze po napisaniu i przetestowaniu kodu sprawdź, czy nie da się go uprościć. Ja widzę w powyższym dwa miejsca, które chciałbym uprościć. Pierwsze to powtarzający się kod metod yMailer::recipient(), yMailer::content() i yMailer::subject(). Zobaczmy czy coś się da z tym zrobić…

  private function add( $value, $name ) {
    if ($this->validInput($value, $name)) {
      $this->$name = $value; // przeslo test - zapiszmy wartosc
      return true; // udało się ustawić odbiorcę.
    }
    return false; // nie udało się ustawić odbiorcy
  }

  public function recipient( $to ) {
    return $this->add($to, 'to');
  }

  public function subject( $subject ) {
    return $this->add($subject, 'subject');
  }

  public function content( $content ) {
    return $this->add($content, 'content');
  }

Od razu trochę czytelniej. Co więcej musimy sprawdzić jedynie czy działa metoda yMailer::add(), a nie testować 3 inne. Zmusza nas to dodatkowo do schamatyczności w kodzie. Same plusy. Minusem może być to, że trochę na pierwszy rzut oka zaciemniło nam obraz.

To teraz dla odmiany zróbmy coś co nam pozwoli uniknąć komentarzy w kodzie – komentować się będzie sam kod! Chodzi o metodę `yMailer::send()’ i jej długi warunek, który będzie się z pewnością wydłużał (zaraz zechcesz dodać jeszcze więcej parametrów, zmienna ty, zmienna tam i w kodzie jest bałagan).

private function allDataSet() {
  if (false != $this->to and
    false != $this->subject and
    false != $this->content) {
      return true;
  }
  return false;
}

  public function send() {
    $result = self::WRONG_DATA; // zakladam, ze jest cos nie tak z danymi
    if ($this->allDataSet()) {
      if (mail($this->to, $this->subject, $this->content)) {
        $result = self::SEND_SUCC;
      } else {
        $result = self::SEND_FAIL;
      }
    }
    return $result;
  }

A co tu robią jakieś `self::WRONG_DATA’, `self::SEND_SUCC’, `self::SEND_FAIL’? To stałe, należy je zdefiniować na początku klasy:

  private $content = false; // tresc wiadomosci
  const WRONG_DATA = -1;
  const SEND_SUCC   = 1;
  const SEND_FAIL = 0;

  public function _construct( $validation = null ) 

Po co używać stałych? Choćby po to, aby kod był czytalniejszy. Nie ma nic przyjemniejszego jak nagle zwracana wartość w stylu 214… I co to oznacza. Jeśli ją zdefiniujesz wcześniej jako stałą czytając kod od razu wiadomo co ma się dziać. Koduj aby łatwo było czytać twój kod, bo piszesz go raz, a czytasz… na pewno więcej. Czasem setki razy.

Oczywiście, w sytuacji takiej jak tu, gdzie masz 3 zmienne do sprawdzenia to wyrzucenie tego do osobnej metody może być nadmiarowością kodu. Jednak pamiętaj, że to jest bardziej klasa przykładowa, co robić jak się za wiele rzeczy składa do kupy niż klasa, której masz używać. Choć, w sumie, jeśli by jeszcze nad nią popracować chwilę to wyszłaby bardzo fajna klasa do obsługi maila.

Na naszej liście widnieje jeszcze 3 opcja: brak wsparcia dla wysyłania maili do więcej niż jednego odbiorcy. To już jest zadanie dla ciebie. Podpowiedź. pole $to zmień na tablicę i po prostu dopisuj nowych odbioróc do końca tablicy. A może warto jest rozszerzyć funkcjonalności z $to zrobić osobny obiekt? Powodzenia!

A oto cała klasa, ze wszystkimi zmianami jakich dokonaliśmy (licencja GPL):

<?php // autor Patryk yarpo Jar, 26 IX 2009
class yMailer {
  private $validation = array(
    'to' =>'/@/i',
    'subject' => '/.{1,100}/'
  );

  private $to = false; // do kogo wyslac
  private $subject = false; // temat wiadomosci
  private $content = false; // tresc wiadomosci

  const WRONG_DATA = -1;
  const SEND_SUCC = 1;
  const SEND_FAIL = 0;

  public function __construct( $validation = null ) {
    if (is_array($validation)) {
      $this->validation = $validation;
    }
  }

  private function validInput( $input, $name ) {
    // to pole jest ustawione w $validation => ma być sprawdzane
    if (isset($this->validation[$name])) {
      if (preg_match($this->validation[$name], $input)) {
        return true; // przeszlo test z wyrazeniem regularnym
      } else {
        return false;
      }
    } else {
      return true; // skoro nie trzeba tego sprawdzac, to zawsze jest prawidlowe
    }
  }

  private function add( $value, $name ) {
    if ($this->validInput($value, $name)) {
      $this->$name = $value; // przeslo test - zapiszmy wartosc
      return true; // udało się ustawić odbiorcę.
    }
    return false; // nie udało się ustawić odbiorcy
  }

  public function recipient( $to ) {
    return $this->add($to, 'to');
  }

  public function subject( $subject ) {
    return $this->add($subject, 'subject');
  }

  public function content( $content ) {
    return $this->add($content, 'content');
  }

  private function allDataSet() {
    if (false != $this->to and
      false != $this->subject and
      false != $this->content) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  public function send() {
    $result = self::WRONG_DATA; // zakladam, ze jest cos nie tak z danymi
    if ($this->allDataSet()) {
      if (mail($this->to, $this->subject, $this->content)) {
        $result = self::SEND_SUCC;
      } else {
        $result = self::SEND_FAIL;
      }
    }
    return $result;
  }
}

$mail = new yMailer();
echo ($mail->recipient('adres@serwer.pl')) ? "ustawiony odbiorca" : "blad adresu";
echo ($mail->subject('bbb')) ? "subject jest poprawny" : "subject niepoprawny";
echo ($mail->content('aaa')) ? "content" : "no content";

switch($mail->send()) {
  case yMailer::WRONG_DATA :
    echo 'Niewlasciwe dane';
  break;
  case yMailer::SEND_FAIL:
    echo"Błąd";
  break;
  case yMailer::SEND_SUCC:
    echo 'sukces';
  break;
}

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *