Odwieczna wojna o X, czyli HTML czy XHTML

W 1999 Tim Berners-Lee i Robert Cailliau opracowali wspólną propozycję zaakceptowaną przez CERN – projekt WorldWideWeb (W3). Był to hipertekstowy system informacyjny oparty na sieci Internet.

HTML został napisany w oparciu o język SGML, jednak nie posiadał formalnej definicji w SGML-u. W roku 1995 powstała pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML 2.0 (specyfikacja HTML 1.0 nigdy nie istniała), traktowaną jako standard i podstawę przyszłych implementacji kolejnych wersji HTML-a. Opublikowano w 1996.

Od 1996 specyfikacje HTML rozwijane były z udziałem komercyjnych producentów oprogramowania przez organizację W3C. W 2000 HTML stał się międzynarodowym standardem. Ostatnia specyfikacja języka HTML to opublikowana w 1999 przez W3C – HTML 4.01. Jej błędy zostały poprawione przez erratę opublikowaną w 2001. HTML miał być dalej nierozwijany. Zastąpić miał go XHTML.

XHTML 1.0 nie jest następcą HTML, a jedynie przedstawieniem HTML 4.01 w postaci XML. Posiada (z niewielkimi wyjątkami) taki sam zestaw znaczników. Wprowadzono jednak kilka zasad, których należy przestrzegać, aby kod XHTML był poprawny – zasady te wynikają z większej restrykcyjności XML-a w porównaniu z SGML-em.

Obecnie nowe przeglądarki praktycznie w pełni obsługują XHTML, lecz Internet Explorer <=7.0 w ogóle nie obsługuje XHTML-owego typu zawartości. Zmusza to webmasterów do tworzenia kodu XHTML, który  “symuluje” HTML 4 (tzn. posiada praktycznie taki sam zestaw elementów i atrybutów). Wyświetlanie XHTML jako HTML nie sprawia większych problemów w żadnej przeglądarce (o ile dokument nie wykorzystuje specyficznych dla XML-a właściwości, np. przestrzeni nazw). Powoduje to jednak, że technologiczny krok na przód jakim było odrzucenie HTML-owej „zupy znaczników” de facto nie ma miejsca – dokument traktowany jest jako HTML (aby dokument był rzeczywiście traktowany jako XHTML [xml], należy wysyłać odpowiedni nagłówek już po stronie serwera). Co więcej – często HTML z błędami.

3 odmiany HTML 4 i XHTML 1.0

  1. Frameset (zestaw ramek) — wersja opisująca dokument bez <body/>, ale za to z ramkami w <frameset/>. Dziś nie powinna w ogóle nikogo interesować, szczególnie że nie jest potrzebna do <iframe/>. Zamiast ramek lepiej użyć języka działającego po stronie serwera, np. PHP i zastosować includowanie.
  2. Strict (ścisły) — główna, rozwojowa wersja HTML/XHTML. Próbuje wymusić rozdział warstwy prezentacji od struktury dokumentu. Prezentacja powinna być opisana w CSS – struktura w (X)HTML.
  3. Transitional (przejściowy) — ponieważ w 1996 roku, obsługa CSS w przeglądarkach praktycznie nie występowała, a obsługa HTML była chaosem powstałym z wojny przeglądarek IE/Netscape, W3C stworzyło wersję kompatybilną wstecz, zachowującą wszystkie „grzechy” HTML 3 i rozluźniającą wymogi zalecanej wersji HTML.

Warto przeczytać:

Najnowszą rekomendacją XHTML jest opublikowana 31 maja 2001 r. specyfikacja XHTML 1.1. W3C zaleca jej używanie do wszystkich nowo powstających stron WWW, jednak ze względu na niemożliwość obsłużenia typu application/xhtml+xml w Internet Explorerze, standard ten nie jest jak dotąd powszechnie stosowany.

XHTML 1.1 został opracowany zgodnie z regułami modularyzacji XHTML. Zawiera elementy i atrybuty takie, jak XHTML 1.0 Strict, usunięto tylko atrybut name dla elementu a oraz atrybut lang. Natomiast nowością w tej wersji XHTML są elementy i atrybuty służące do wyświetlania znaków ruby, używanych w typografii języków Dalekiego Wschodu.

Opublikowany 7 maja 2005 r. XHTML 2.0 miał być rzeczywistym następcą (zastępcą) HTML. W zamierzeniu miał być niekompatybilny wstecz i rzeczywiście, jego ósma wersja szkicu roboczego  ( opublikowana 26 lipca 2006 r.) nadal odrzucała wiele zasad dozwolonych i uznanych w HTML-u, jednak nie była już tak restrykcyjna jak wcześniejsze szkice.

XHTML 2.0 wprowadzał wiele nowych znaczników i zadań ale ze względu na słabe przyjęcie XHTML w wersji 2.0 (czytaj – żadne) przez przeglądarki i narzędzia, W3C zadecydowało o kontynuowaniu linii XHTML/1.0 i HTML 4 jako XHTML 1.1 i HTML 5. Ostatecznie projekt o nazwie XHTML 2 został zarzucony, 2 lipca 2009r.

W styczniu 2008 roku, konsorcjum W3C opublikowało pierwszy szkic roboczy HTML 5. Był to wielki krok, jako że prace nad tym szkicem trwały kilka lat. Od tamtej pory HTML 5 zdobywa popularność i uznanie w oczach webdeveloperów wypełniając lukę, jaką do tej pory trzeba było łatać Flashem czy też karkołomnymi zabiegami po stronie serwera.

Warto zajrzeć:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.