“Przeciążanie” konstruktora

Ktoś się może nawet oburzy, że o czym ja tu piszę. Przecież w PHP nie ma przeciążania znanego z C / Javy. Istnieje co prawda coś, co jest nazywane “przeciążaniem“, jednak działa na innej zasadzie. Ja jednak nie znalazłem innej nazwy. No może “statyczne przeciążanie konstruktora”. Zaraz postaram się wyjaśnić, o co mi chodzi.

Na początek

 • podstawowa wiedza o PHP5 (konstruktory, pola statyczne)
 • serwer www (może być lokalny, np. WAMP)

Zwykła klasa

Oto kod zwykłej klasy, która obudowuje funkcję fopen:

class File {
  private $sFilePath;
  private $hFileHandler;
  public function __construct( $file_path ) {
    $this->sFilePath = $file_path;
  }
  public function open( $mode ) {
    $this->hFileHandler = fopen($this->sFilePath, $mode);
  }
  public function write( $content ) {
    return fwrite($this->hFileHandler, $content);
  }
}

$oFile = new File('plik.txt');
$oFile->open('w+');
$oFile->write('test');

Spokojnie. Jestem świadomy, że powyższy kod nie jest idealny. Zaraz go zmienimy. Jak widać, podstawowe problemy:

 1. wywołanie konstruktora wcale nie otwiera pliku. Może należałoby dać tam 2-gi parametr, będący trybem, w jakim chcemy plik otworzyć.
 2. trzeba pamiętać, żeby wywoływać najpierw File::open(), a potem File::write(). Inaczej czeka nas próba zapisania do nieotwartego pliku => błąd.

To jest zły kod.

ad 1: wstawienie drugiego parametru pozwoli po raz kolejny na błędy. Niech się komuś zdarzy pomyłka i zamiast ‘w+’ da ‘e+’… To się może zdarzyć. Najprawdopodobniej dodatkowo zdarzy się to w miejscu, gdzie nikt nie zauważy, bo rzadko tamten kod jest wywoływany. Ten bug ujawni się w wigilię, gdy będziesz zasiadał do kolacji, a klient właśnie będzie chciał uruchomić nową promocję…

Dodatkowym problemem jest to, że nie sprawdzam, czy plik w ogóle istnieje. Należy to jakoś załatać.

Propozycja rozwiązania

Być może lepiej jest mieć kilka konstruktorów. Czy nie byłoby dobrze, móc zrobić tak:

$oFile = new FileToWrite('plik.txt');
$oFile->write('test');

Możemy oczywiście zrobić nową klasę o takiej nazwie, która by dziedziczyła po File. Ja chciałbym jednak zaproponować coś innego.

“Przeciążanie” konstruktorów

class File {
  private $sFilePath;
  private $sMode;
  private $hFileHandler = null;

  const WRITE = 'w+'; // 1
  const READ = 'r+';
  const ADD  = 'a+';

  static function forceOpenToWrite( $file ) { // 2
    self::createFileIfNotExists($file);
    return self::openToWrite($file);
  }

  static function forceOpenToAdd( $file ) { // 2
    self::createFileIfNotExists($file);
    return self::openToAdd($file);
  }

  static public function openToWrite( $file ) { // 3
    return new self($file, self::WRITE);
  }

  static public function openToRead( $file ) { // 3
    return new self($file, self::READ);
  }

  static public function openToAdd( $file ) { // 3
    return new self($file, self::ADD);
  }

  static private function createFileIfNotExists($file_path) { // 4
    if (!file_exists($file_path)) {
      $file = fopen($file_path, self::WRITE);
      fclose($file);
    }
  }

  private function __construct( $file_path, $mode ) { // 5
    $this->sMode = strtolower($mode);
    $this->sFilePath = $file_path;
    if (!$this->fileExistsOrCanBeCreate($file_path)) { // 6
      throw new Exception("Nie ma takiego pliku");
    }
    $this->open($mode);
  }

  private function fileExistsOrCanBeCreate() { // 6
    return file_exists($this->sFilePath) || self::WRITE === $this->sMode;
  }

  public function __destruct() {
    $this->close();
  }

  public function read() { // 7
    return file_get_contents($this->sFilePath);
  }

  public function write( $content ) { //7
    return fwrite($this->hFileHandler, $content);
  }

  private function open( $mode ) { // 8
    $this->hFileHandler = fopen($this->sFilePath, $mode);
  }

  private function close() { // 8
    fclose($this->hFileHandler);
    $this->hFileHandler = null;
  }
}
$oFile = File::openToWrite('test1.txt');
$oFile->write('to jest test poprawny');

$oFile = File::openToAdd('test2.txt');
$oFile->write('to jest test poprawny');

$oFile = File::forceOpenToAdd('test2.txt');
$oFile->write('to jest test poprawny');

$oFile = File::openToRead('test3.txt');
echo $oFile->read();

Może krótko wyjaśnię ideę:

 1. Używam stałych zamiast ciągów znaków. Zauważ w ilu miejscach stałe te są wykorzystane. Jeśli nagle będę chciał wykorzystać zamiast ‘w+’ samo ‘w’ albo ‘wb+’ zmiany ograniczę do jednego miejsca.
 2. “Konstruktor” zwracający obiekt pliku do dopisywania lub pusty, Słowo `force’ oznacz “jeśli podanego pliku nie ma – stwórz” -> patrz [4].
 3. Metody zwracające obiekty odpowiednio do zapisu odczytu, dodawania. Nie wymuszają utworzenia pliku, jeśli on nie istnieje.
 4. Metoda pomocnicza [stąd private] tworząca plik, jeśli nie istnieje.
 5. Prywatny konstruktor. Skoro mamy w “statycznych konstruktorach” rozpatrzone wszystkie możliwe ścieżki to po co udostępniać publicznie konstruktor, który może zostać błędnie wywołany.
 6. To jest jeden z moich fetyszy. Zamiast dziwnego i nic nie mówiącego warunku, wyrzuć go do osobnej metody i nazwij tak, abyś nie musiał komentować instrukcji warunkowej.
 7. Jedyne publiczne metody. W końcu ten obiekt ma jedynie zapisywać lub odczytywać dane do/z pliku.
 8. Teraz już nie pozwalamy programiście decydować co i kiedy ma być otwarte zamknięte. On ma tylko robić to czego oczekujemy: zapisać lub odczytać dane. Tylko i aż tyle. Im mniej miejsc, gdzie może się pomylić tym lepiej.

Oczywiście powyższy kod wymagałby jeszcze poprawek. Przecież `fopen’ wcale nie musi utworzyć pliku [za mało miejsca na dysku, brak uprawnień, setka innych powodów, których nie umiemy sobie wyobrazić]. Jednak tu chciałem pokazać pewną ideę, a nie cały gotowy system. Zapraszam do testowania.

Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to udostępniam kolejne kroki jak przechodziłem od kodu nr 1 do ostatecznego:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.