Geocode reverse

Mapy google są coraz popularniejsze w internecie. Ich dokumentacje można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/apis/maps/documentation/

Niestety w dokumentacji tej brakuje bardzo przydatnej funkcji – otrzymywania nazwy miejscowości, gdy znane są współrzędne geograficzne. Na szczęście są możliwości rozwiązania tego problemu.

Opcja ta nazywa się geocode reverse i jest udostępniana przez różne firmy np. http://ws.geonames.org/findNearbyPlaceName?lat=52&lng=20&maxRows=1

Wynikowy kod XML:

<geonames>
  <geoname>
    <toponymName>Jacochów</toponymName>
    <name>Jacochów</name>
    <lat>51.98333</lat>
    <lng>19.98333</lng>
    <geonameId>3097790</geonameId>
    <countryCode>PL</countryCode>
    <countryName>Poland</countryName>
    <fcl>P</fcl>
    <fcode>PPL</fcode>
    <distance>2.17633</distance>
  </geoname>
</geonames>

Zamiast kodu XML można uzyskać kod JSON – http://ws.geonames.org/findNearbyPlaceNameJSON?lat=52&lng=20

Oczywiście parametry `lat’ oraz `lng’ a także wartość `maxRows’ można zmieniać wg potrzeb. Najczęściej kiedy chcesz odczytać lokalizację wielu miejscowości po kolei. Warto wtedy trochę zautomatyzować działanie.

Ostatnio miałem przyjemność 😛 popracować z mapami google i stworzyłem taką o to klasę, pomagającą odczytać dane z serwera. Po odczytaniu przechowuje ona wartości pobrane z serwera w swoich właściwościach:

/** geocodeReverse
* @autor Patryk yarpo Jar
* @yarpo@poczta.onet.pl
*/
class geocodeReverse {
private $x;
private $y;
private $countryCode;
private $contryName;
private $city;
private $distance;
private $maxRows;
private $fileSize;
private $xmlCode;

// x - float,
// y - float,
// $rows - unsigned int, max numbers of cities nearby this location
function __construct($x, $y, $rows) {
   $this->x = $x;
   $this->y = $y;
   $this->maxRows = $rows;
   $this->fileSize = 1024;
   $this->changeLocation($x, $y);
}
public function getCity() {
   return $this->city;
}
public function getXpos() {
   return $this->x;
}
public function getYpos() {
   return $this->y;
}
public function getLng() {
   return $this->x;
}
public function getLat() {
  return $this->y;
}
public function getCountryCode() {
  return $this->countryCode;
}
public function getCountryName() {
  return $this->countryName;
}
public function getDistance() {
  return $this->distance;
}
public function getMaxRows() {
  return $this->maxRows;
}
public function getFileSize() {
  return $this->fileSize;
}
public function setMaxRows($newValue) {
  $this->maxRows = $newValue;
}
public function setFileSize($newValue) {
  $this->fileSize = $newValue;
}
public function changeLocation($x, $y) {
  $this->x = $x;
  $this->y = $y;
  $url = 'http://ws.geonames.org/findNearbyPlaceName?lat='.$y.'&lng='.$x.'&maxRows='.$this->maxRows;
  $file = fopen($url, 'r');
  $this->xmlCode = fread($file, $this->fileSize);
  fclose($file);
  // create an object from XML file (string)
  $xml = new SimpleXMLElement($this->xmlCode);

  $this->city = $xml->geoname->name;
  $this->x = $xml->geoname->lng;
  $this->y = $xml->geoname->lat;
  $this->countryCode = $xml->geoname->countryCode;
  $this->countryName = $xml->geoname->countryName;
  $this->distance = $xml->geoname->distance;
}
public function getXMLCode() {
  return $this->xmlCode;
}
}; // end of class

Przykładowe zastosowanie

$geo = new geocodeRevers(52, 20, 1);

echo $geo->getCountryCode();{/codecitation}
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.