Tworzenie obiektów z prototypu

Jest wiele sposobów na tworzenie obiektów w JS. Każdy ma jakieś wady i zalety. Należy wybrać taki, który nam się najbardziej podoba, i który akurat przy konkretnym zastosowaniu jest najwygodniejszy. W tym artykule pokażę, jak tworzyć w JS obiekty z wykorzystaniem mechanizmu prototypowania.

Język obiektowy bez klas

No tak! Ledwo zacząłeś widzieć korzyści płynące z tworzenia klas i operowaniu na obiektach, a tu Ci ktoś mówi, że nie ma klas w JS:). Ano nie ma. Są za to prototypy. I tak naprawdę to zasada jest bardzo podobna. Zobaczmy kod, bo tak zawsze łatwiej:

function MyObject() { } // 1
MyObject.prototype.sayHi = function() // 2
{
  alert("Witaj świecie"); // 3
};

var oMyObj = new MyObject(); // 4
oMyObj.sayHi() // 5

1. Tworzymy pustą funkcję. Jako,  że w JS wszystko jest obiektem, to funkcja też jest obiektem. Nazwiemy takie “cuś” konstruktorem.
2. Do prototypu obiektu o nazwie MyObject dodajemy metodę `sayHi()’, …
3. … która po prostu wyświetla “witaj świecie”
4. Tworzymy nowy obiekt. Zauważ, że używamy słówka (fachowo – operatora) `new’. W tym momencie do zmiennej oMyObj zostaje przypisany obiekt stworzony wg wytycznych zawartych w prototypie MyObject. Czyli posiada pusty konstruktor (patrz [1]) oraz metodę `sayHi()’ [2]. Konstruktor zostaje wywoływany przy tworzeniu obiektu. Metodę, możemy wyołać sami, co też robimy w [5].
5. Wywołujemy metodę sayHi().

Po wykonaniu tego skryptu w przeglądarce powinien pojawić się alert z napisem “witaj świecie”.

Właściwości prototypu obiektu

Obiekt może mieć właściwości i metody (w uproszczeniu: zmienne = właściwości, funkcje = metody). W językach posiadających klasy właściwości są przypisywane do klasy. W JS można to zrobić na wiele sposobów (porównaj artykuły o dodawaniu metod do istniejących obiektów oraz o rozszerzaniu prototypu obiektu). Stwórzmy zatem taką właściwość, którą będą posiadać wszystkie obiekty tworzone wg prototypu obiektu MyObject:

function MyObject() {}
MyObject.prototype.sentence = 'Witaj świecie'; // 1
MyObject.prototype.sayHi = function()
{
  alert(this.sentence); // 2
};
var oMyObj = new MyObject();
oMyObj.sayHi();

Nic się nie zmieniło w wyniku, porównując z poprzednim przypadkiem. Jednak w kodzie widzimy dwie zmiany:

1. Do prototypu obiektu `MyObject’ dodajemy właściwość `sentence’ i przypisujemy jej wartość “Witaj świecie”.
2. W alercie nie wstawiamy już na sztywno ciągu znaków, a odnosimy się do właściwości `sentence’. Używamy tu operator `this’. Można to przetłumaczyć tak: “jestem obiektem stworzonym wg prototypu `MyObject’. `this’ to ja sam. Poszukaj zatem mojej właściwości o nazwie `sentece’“. W językach, w których są klasy [np. PHP] także występuje operator $this.

Skoro już wyrzuciliśmy powitalny tekst do zmiennej, to spróbujmy go zmienić :). Najlepiej za pomocą konstruktora. Co on taki pusty ma być 🙂

Sparametryzowanie konstruktora

function MyObject( msg ) // 1
{
  if (msg) // 2
  {
    this.sentence = msg; // 3
  }
}

MyObject.prototype.sentence = 'Witaj świecie'; // 4
MyObject.prototype.sayHi = function()
{
  alert(this.sentence); // 5
};

var oMyObj_one = new MyObject(); // 6
var oMyObj_two = new MyObject('A ja nie będę taki jak inni'); // 7
var oMyObj_three = new MyObject(); // 6
oMyObj_three.sentence = 'Za to ja to już w ogóle jest krejzol'; // 8
oMyObj_one.sayHi(); // 9
oMyObj_two.sayHi(); // 9
oMyObj_three.sayHi(); // 9

Się nam kodu narobiło :). Spokojnie, nie jest tak źle jakby się mogło wydawać. Po kolei:

1. Nasz konstruktor posiada teraz parametr. Czyli tworząc nowy obiekt możemy podać mu jakąś wartość.
2. Ten warunek można przetłumaczyć na: “Jeśli `msg’ ma jakąś wartość“. Czyli jeśli wywołamy ten konstruktor bez parametrów (patrz [6]) to nie wejdzie do tego ifa. Czytaj więcej o falsy values.
3. Jeśli podaliśmy jakiś ciąg jako parametr (patrz [7]) to do właściwości `sentence’ tego konkretnego obiektu zostanie przypisana nowa wartość i …
4. … nadpisze ona domyślną wartość pola `sentece’.
5. W metodzie `sayHi()’ wyświetlone zostanie zdanie podane do konstruktora, lub domyślna wartość jeśli do konstruktora nie podano zdania.
6. Tworzymy obiekty bez parametrów. Czyli w polach `sentece’ tych obiektów występuje wartość domyślna.
7. Tworzymy obiekt podając konkretną wartość do konstruktora. W tym obiekcie w polu `sentence’ jest wartość “A ja nie będę taki jak inni”.
8. Nadpisujemy “ręcznie” wartość właściwości `sentence’.
9. Wywołujemy metodę `sayHi()’ wszystkich trzech obiektów.

Ja rzadko używam tego sposobu tworzenia obiektów w JS, mimo, że jest on najbardziej klasopodobny. Staram się raczej wykorzystywać wzorzec modułu.

Pełen kod z dodatkowym bonusem:

Jak sądzisz, co zrobi kod z fragmentu oznaczonego BONUS?

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
  <title>Tworzenie obiektów z wykorzystaniem prototypów</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
  <script type="text/javascript">
(function() {
  function MyObject() {}
  MyObject.prototype.sayHi = function()
  {
    alert("Witaj świecie");
  };
  var oMyObj = new MyObject();
  oMyObj.sayHi();
})();

(function() {
  function MyObject() {}
  MyObject.prototype.sentence = 'Witaj świecie';
  MyObject.prototype.sayHi = function()
  {
    alert(this.sentence);
  };
  var oMyObj = new MyObject();
  oMyObj.sayHi();
})();

(function() {
  function MyObject( msg )
  {
    if (msg)
    {
      this.sentence = msg;
    }
  }

  MyObject.prototype.sentence = 'Witaj świecie';
  MyObject.prototype.sayHi = function()
  {
    alert(this.sentence);
  };

  var oMyObj_one = new MyObject();
  var oMyObj_two = new MyObject("A ja nie będę taki jak inni");
  var oMyObj_three = new MyObject();
  oMyObj_three.sentence = 'Za to ja to już w ogóle jest krejzol';
  oMyObj_one.sayHi();
  oMyObj_two.sayHi();
  oMyObj_three.sayHi();
})();
/* BONUS  */
(function() {
  function MyObject( msg )
  {
    if (msg)
    {
      this.sentence = msg;
    }
  }
  MyObject.prototype.sentence = 'Witaj świecie';
  MyObject.prototype.sayHi = function()
  {
    alert(MyObject.prototype.sentence);
  };

  var oMyObj_one = new MyObject();
  var oMyObj_two = new MyObject('A ja nie będę taki jak inni');
  var oMyObj_three = new MyObject();
  oMyObj_three.sentence = 'Za to ja to już w ogóle jest krejzol';
  oMyObj_one.sayHi();
  oMyObj_two.sayHi();
  oMyObj_three.sayHi();
})();
</script>
</head><body></body></html>

Jeśli nie rozumiesz o co chodzi z takim kodem:

(function() { ... })();

To warto przeczytać artykuł o zasięgu zmiennych w JS. Szczególnie część o “Rozsądnym zastosowaniu”.

Warto przeczytać:

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.