Javascript to język w pełni obiektowy. Obiektem jest wszystko: funkcja – obiekt, obiekt – obiekt, zmienna – obiekt… Eh, no i ta pełność ma swoje “widzimisie” i problemy.

Wartości logiczne

W klasycznej logice są dwie: true i false (prawda i fałsz). W JS istnieje jednak konstruktor dla wartości logicznych:

var oBool = new Boolean(false);

Continue reading

Czasem przydatna staje się wiedza o tym, które ze znanych rozwiązań jest szybsze. Oczywiście można polegać na teoretycznej wiedzy, podpierać się nawet złożonością algorytmów itd. itd. Często jednak starczy kilka prostych testów. Oto obiekt pozwalający w banalny sposób sprawdzić jak szybko wykonał się skrypt. Nazwałem go yProfiler.

Kod

// obiekt yProfiler - zliczanie czasu wykonania skryptu
// autor: Patryk yarpo Jar
var yProfiler = function()
{
var nTimeStart = 0,
   nTimeStop  = 0,
   nLastDuration = -1,
   oDate = null;

  function fStart()
  {
    oDate = new Date();
    nTimeStart = oDate.getTime();
    return nTimeStart;
  }
  function fStop()
  {
    oDate = new Date();
    nTimeStop = oDate.getTime();
    nLastDuration = nTimeStop-nTimeStart;
    return nLastDuration;
  }
  function fTime()
  {
    // nie wystartowano jeszcze :/
    if (!nTimeStart)
    {
      return false;
    }
    // nie skonczono jeszcze
    if (!nTimeStop)
    {
      fStop();
    }
    if (nLastDuration < 0 || isNaN(nLastDuration))
    {
      nLastDuration = nTimeStop - nTimeStart;
    }
    return nLastDuration;
  }
  function fGetStart()
  {
    return (nTimeStart) ? nTimeStart : false;
  }
  function fGetStop()
  {
    return (nTimeStop) ? nTimeStop : false;
  }
  function fLoop(func, n)
  {
    fStart();
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
      func();
    }
    fStop();
    return nLastDuration;
  }

  // konstruktor:
  fStart(); // domyslnie startuje
  return {
    start   : fStart,
    stop    : fStop,
    time    : fTime,
    getStart: fGetStart,
    getStop : fGetStop,
    loop    : fLoop
  };
};

W tym obiekcie można dostrzec właściwości private, o których więcej przeczytasz na stronie Douga Crockforda. Wykorzystałem tu także wzorzec modułowy do stworzenia obiektu (kiedyś opiszę kilka sposobow na produkcję obiektów) dzięki czemu nie trzeba, a nawet nie należy używać operatora new (przeczytaj dlaczego – blog YUI).

Zastosowanie

var time = yProfiler();

function test1()
{
  var n = 10000;
  for(var i=0; i < n; i++)
  {
    var a = a+a;
  }
}
time.start();
test1();
alert(time.stop());

Powyższy kod pozwala na wykorzystanie metody yProfiler.loop(). Przyjmuje ona dwa parametry – pierwszy to referencja na funkcję, która ma być wywołana, drugi – liczba wywołań tej funkcji (patrz prywatną metodę yProfiler.fLoop()). Na koniec wszystko jest wyświetlane za pomocą alertów. Jest jeszcze drugi sposób wywołania.

Zastosowanie 2

var time = yProfiler();
var n = 10000;
alert(time.loop(function(i) { var a = i+i; } ), n);

Jeśli zajrzysz do środka tego obiektu to pierwsza metoda jest niejawnym wywołaniem drugiej. Przyjemnych testów wydajności. Pamiętaj, że nie można traktować wyników jako wyroczni. Wiele zależy od przeglądarki, sprzętu i innych czynników. Nie gwarantuję także, że obiekt ten jest wolny od błędów – używasz na swoją odpowiedzialność.

Javascript jest niezwykle ekspresyjnym językiem. Istnieje w niej wiele ciekawych rozwiązań pozwalających tworzyć krótszy lub bardziej czytelny kod. W tej poradzie pokażę dwa różne podejścia do tworzenia funkcji / metod.

Sposób 1 – tradycyjny

function nazwa_funkcji_1()
{
  alert("nazwa_funkcji_1: Ja istnieje!");
}

Jeśli kiedykolwiek tworzyłeś swoje funkcje, to z pewnością zapis ten jest ci dobrze znany. Zapis ten jest używany także w PHP. Po słowie kluczoowym function należy podać ciąg znaków spełniający odpowiednie warunki (nie może zaczynać się od liczby, nie może mieć spacji itp, i td.) po czym należy podać parę nawiasów. W nawiasach można podać argumenty, ale nie trzeba.Continue reading

O literale obiektowym  kilka razy pisałem już. Tym razem napiszę o przewadze literału nad konstruktorami `Array’ oraz` Object’.

W JS można stworzyć obiekt na dwa sposoby:

Sposób I

var o = new Object();

Sposób II

var o = {};

Zaletą pierwsze sposobu jest czytelność. Każdy, nawet nie znając JS programista będzie wiedział, że `new Object()’ stworzy nowy obiekt… No chyba, że nie, zobaczmy taki przykład:

function example() { alert(1); }
example();
example = function() { alert(2); }
example();

Continue reading