yFormValidator – walidacja formularzy

W niedawnym wpisie pokazałem zgrubnie mój walidator formularzy yFormValidator. W tym wpisie pokażę dokładniej możliwości tego bardzo prostego frameworka walidacyjnego.

Jeśli nie interesuje Cię część teoretyczna, skocz do praktyki.

Predefiniowane klasy

yFormValidator posiada kilka z góry zdefiniowanych klas służących do walidacji. Są to:

 • ‚not empty’ – niepusty ciąg znaków
 • ‚alphanumeric’ – litery, cyfry oraz podkreślenie, bez białych znaków
 • ‚integer’ – liczby całkowite (dodatnie i ujemne)
 • ‚decimal’ – liczby rzeczywiste (dodatnie i ujemne)
 • ‚date’ – data w formacie dd/mm/rrrr, od roku 1600 [uwzględnia lata przestępne, liczby dni w miesiącach itp.]
 • ’email’ – adres e-mail

Nie gwarantuję, że stworzone przeze mnie wyrażenia regularne są prawidłowe i na pewno nie przepuszczą żadnych nieprawidłowych danych.

Własne wyrażenia regularne

Prócz wyżej wymienionych zdefiniowanych klas można podać także własne wyrażenie regularne, istnieją 3 sposoby:

 1. rule : /regexp/flags (literał wyrażeń regularnych)
 2. rule : new RegExp("regexp", "flags") (konstruktor obiektu RegExp)
 3. rule : "regexp" (string)

Kiedy walidacja?

Pole formularza jest walidowane gdy:

 1. w obiekcie `items’ występuje klucz taki sam jak wartość atrybutu `name’ elementu formularza
 2. w konfiguracji ustawiono `required = true’
 3. pole ma co prawda `required = false’ ale posiada jakąś wartość

Prosty przykład

<html>
<head>
  <title>Walidacja formularza RegExp</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
  <script type="text/javascript" src="yFormValidator.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  // funkcje potrzebne do odpowiedniego kolorowania formularza
  function invalid()
  {
    this.style.borderColor = "red";
    return false;
  }
  function valid()
  {
    this.style.borderColor = "green";
    return true;
  }

  window.onload = function()
  {
    var data = {
      form : 'info-form',
      error : function(rule)
      {
        return invalid.call(this);
      },
      success : function(rule)
      {
        return valid.call(this);
      },
      items : {
        'name' : { rule : 'not empty', required : true },
        'age' : { rule : 'integer', required : false },
        'height' : { rule : 'decimal', required : false },
        'date' : { rule : 'date', required : true },
        'email' : { rule : 'email', required : true },
        'site' : { rule : (/^http\:\/\//), required : false }
      }
    };
    yFormValidator( data );
  }
  </script>
</head>
<body>
  <form action="#" id="info-form">
    Imię i nazwisko*: <input type="text" name="name" /> (dowolny niepusty ciąg znaków)<br />
    Wiek: <input type="text" name="age" /> (liczba całkowita)<br />
    Wzrost (w metrach): <input type="text" name="height" /> (liczba rzeczywista)<br />
    Data dd/mm/yyyy*: <input type="text" name="date" /> (dd/mm/yyyy), powyżej 1600<br />
    E-mail*: <input type="text" name="email" /> (poprawny składniowo adres e-mail)<br />
    WWWW : <input type="text" name="site" /> (adres zaczynający się od http)<br />
    <input type="submit" value="gotowe" />
  </form>
</body>
</html>

Zobacz demo online

Uruchamiając ten przykład możemy dostrzec kilka problemów:

 • wiek, czy wzrost mogą być ujemne, a mimo to przejdą walidację.
 • data może być poprawna, np. „10.10.2000”, a mimo to nie przejdzie (wymaganym znakiem jest „/” – nie „.”)
 • wzrost może być poprawny, np. „1,65”, a mimo to nie przejdzie walidacji (wymagana jest „.”, a nie „,”). Dodatkowo warto byłoby mieć tylko dwa miejsca po przecinku, a „1.789997788” nadal jest poprawną liczbą rzeczywistą (dodatnią)

Aby to naprawić, spróbujmy wykorzystać funkcje obsługi zdarzeń `error’ oraz `success’ dla wskazanych pól.

Obsługa zdarzeń

Najpierw naprawię „poprawnie” podany wiek. W funkcji obsługi `success’ operator `this’ wskazuje na element formularza o atrybucie `name=”age”‚. Możemy zatem łatwo sprawić jego wartość:

[javascript]…
‚age’ : { rule : ‚integer’, required : false,
success : function()
{
if (this.value &lt; 0)
{
// mogłoby być:
// this.style.borderColor = ‚red’;
// return false
  return invalid.call(this);
}
return valid.call(this);
}
},
…[/javascript]

Zobacz demo online

W tym wypadku w przypadku, kiedy walidacja przejdzie pomyślnie jeszcze raz upewniamy się, czy oby na pewno wszystko jest poprawnie. Jeśli ktoś podał ujemną liczbę zwracamy `false’, co jest rozumiane przez skrypt tak samo jakby pole nie przeszło walidacji wyrażeniem regularnym.

Ciekawić Cię może dziwne wywołanie funkcji `valid’ oraz `invalid’. Dzięki wykorzystaniu metody `call’ wewnątrz tych funkcji operator `this’ będzie wskazywał na element fomrularza (czyli na to samo, co wewnątrz funkcji `error’/`success’).

[javascript]…
‚date’ : { rule : ‚date’, required : true,
error : function(rule)
{
var val = this.value.replace(/[\-\. \\]/g, "/");
if (rule.test(val))
{
this.value = val;
return valid.call(this);
}
return invalid.call(this);
}
},
…[/javascript]

Zobacz demo online

Został jeszcze jeden przypadek „prawidłowych – nieprawidłowych danych”. Kiedy ktoś poda nieszczęsny przecinek zamiast kroki. Prawdziwa zmora programistyczna. A przecież można łatwo załatać:

[javascript]…
‚height’ : {
rule : ‚decimal’,
required : true,
success : function(rule) {
if (this.value &gt; 0)
{
this.value = Number(this.value).toFixed(2);
return valid.call(this);
}
return invalid.call(this);
},
error : function(rule) {
var val = this.value.replace(/[,]/g, ".");
if (rule.test(val) &amp;&amp; val &gt; 0)
{
this.value = Number(val).toFixed(2);
return valid.call(this);
}
return invalid.call(this);
}
},
…[/javascript]

Zobacz demo online

Warto przypomnieć, że sam framework ma rozmiar 3,29kB, wersja skompresowana jedynie 1,64kB.

Kod obiektu udostępniłem na svn:

Przydatne linki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *