Parsowanie JSON

JSON (ang. JavaScript Object Notation) jest bardzo przyjemnym formatem wymiany danych. W tym wpisie postaram się pokazać kilka sposobów na parsowanie ciągu znaków zgodnego (lub zbliżonego) z JSON. Z zasadami tworzenia poprawnego JSON można zapoznać się na oficjalnej stronie.

Opisane sposoby:

  • funkcja `eval’ (natywna funkcja JS – archaiczne rozwiązanie)
  • biblioteka json2 (obiekt `JSON’) by Doug Crockford
  • biblioteka json_parse’ (funkcja `json_parse’)  by Doug Crockford
  • biblioteka json_sans_eval (funkcja jsonParse) by Mike Samuel
  • obiekt JSON = { stringify : function, parse : function } (natywny obiekt JS – nowsze przeglądarki)
  • parser JSON w jQuery
  • parser JSON w Dojo Toolkit

Czytaj dalej Parsowanie JSON

Książka: „HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości”

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłościHTML5 i CSS3. Standardy przyszłości

Nadchodzi (kolejna!?) rewolucja w tworzeniu stron internetowych. A może już aplikacji webowych? Tym razem u jej podstaw stać będzie HTML5.

Czym jest HTML5?

To już nie tylko określenie nowej wersji starego, dobrze znanego HTML. To już jest słowo klucz jak Ajax, czy Web 2.0. Wszystko, co nowoczesne powoli zaczyna być po prostu określane mianem HTML5 – w tym nowe rozwiązania JavaScript (jak choćby Canvas, geolokalizacja, localstorage itp.) czy CSS3. Czytaj dalej Książka: „HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości”

Uruchamianie funkcji w odpowiednim kontekście

Ostatnio kolega (zapraszam na jego blog) zapytał mnie jak uruchomić funkcję obsługi zdarzenia (ang. event handler) w odpowiednim kontekście – słowem: jak sterować kontekstem funkcji w JavaScript:

[javascript]domNode.addEventListener("click", function() {
console.log(this === window, this === domNode);
} , false);[/javascript]

Idąc tropem opisanym we wpisie o operatorze `this’ zaproponowałem wykorzystanie metody `apply’ bądź `call’:

[javascript]function handler()
{
console.log(this === window, this); // this === Number (obiekt liczby = 1)
}
domNode.addEventListener("click", function() { handler.apply(1); } , false);[/javascript]

Działa to tak jak oczekiwano – starczy podać jako parametr metody `apply’ odpowiedni kontekst. Nie musi to wcale być jakiś skomplikowany obiekt. Powyżej przekazałem po prostu wartość `1′, która została zrzutowana do obiektu Number. Czytaj dalej Uruchamianie funkcji w odpowiednim kontekście

Książka: „Dojo. The Definitive Guide”

HTML5 i CSS3. Standardy przyszłościDojo. The Definitive Guide

Jeśli właśnie zadajesz sobie pytanie: „Czym u licha jest Dojo?” to wiedz, że sporo nie wiesz o nowoczesnych, bardzo przyjaznych użytkownikowi i programiście frameworkach (toolkitach) JavaScript.

Dojo Toolkit jest jednym z najlepszych frameworków Javascript dostarczanym razem z zestawem narzędzi, np. Shrinksafe (zmniejszanie rozmiaru kodu plików JS), buildscript (budowanie jednego pliku z kodem wielu modułów), checkstyle, itp.

Dojo Toolkit jest w pełni darmowy.

Dojo Toolkit wspiera wszystkie najpopularniejsze przeglądarki.

Dojo Toolkit jest nadal rozwijany i posiada dobre zaplecze społecznościowe.

Dojo Toolkit jest tematem książki, którą warto przeczytać. Czytaj dalej Książka: „Dojo. The Definitive Guide”