Dojo Toolkit posiada specjalny obiekt `djConfig’ pozwalający na zdefiniowanie pewnych ustawień domyślnych.  Za jego pomocą można ustawić m. in:

Continue reading

Widget dijit.Menu jest bardzo przydatny w wielu przypadkach. Można za jego pomocą zbudować rozwijane menu (opierając całość o dijit.MenuBar), można też zrobić menu kontekstowe, pojawiające się, gdy użytkownik kliknie PPM na jakimś węźle DOM (przykładowe zastowanie tego widgetu jako menu kontekstowego pokazałem we wpisie o menu kontekstowym na drzewie).

W tym wpisie pokażę, jak umieścić w takim menu fragment formularza.

Na początek

Continue reading

Dojo jest potężnym frameworkiem JavaScript, posiadającym nie tylko wsparcie dla mechanizmów JS, ale także zestaw customizowlanych widgetów, skórki, narzędzia do kompresji, wiele łat na JavaScript sprawiających, że jest on “normalniejszy” (w znaczeniu języków podobnych do Javy) czy specjalny mechanizm ładowania plików z odpowiednimi klasami. Tak w dojo występują klasy, o czym kiedyś jeszcze napiszę, a póki co odsyłam do dokumentacji :).

Continue reading