Javascript posiada wiele sposobów na tworzenie obiektów. Jednym z nich jest wzorzec fabryki obiektów (czasem zwany wzorcem modułu). Chciałbym pokazać, jak można wykorzystując ten wzorzec stworzyć IMO wygodniejsze obiekty.

Kod prostego obiektu

var yPerson = function()
{
  var sName,
    nAge;

  function fName( name )
  {
    sName = name || sName;
    return sName;
  }

  function fAge( age )
  {
    nAge = age || nAge;
    return nAge;
  }

  return {
    name : fName,
    age  : fAge
  };
};

Continue reading

JavaScript jako jeden z najbardziej niezrozumianych języków świata posiada parę właściwości, których ja zrozumieć nie umiem. Nie, abym nie chciał.

Jedną z nich jest fakt, że nie nakazuje wstawiania średników po każdej instrukcji. Jeśli jednak nie wstawisz średnika, może cię srogo ukarać… (trochę mi to przypomina adminów sieci osiedlowej w moim akademiku :P).

Prosty przykład. Co zwróci funkcja?

function simple_example()
{
  return
  { 'value' : 'sialala' }
}

Continue reading

W Javascript nie ma klas, a mimo tego są obiekty (pojęcie “klasa” jest wprowadzane przez niektóre frameworki, np. Dojo Toolkit). Funkcje klas pełnią prototypy i można ich używać w taki sposób, aby wszystko wyglądało jak w tradycyjnym języku zorientowanym obiektowo. Istnieje także inny sposób tworzenia obiektów – z wykorzystaniem literałów obiektowych.

Na podstawie literałów obiektowych powstał także lekkie format wymiany danych – JSON (ang. JavaScript Object Notation – wym. jā’sən, jak imię “Jason”). polecam jako medium przesyłania danych między serwerem i klientem.

Continue reading