XML jest bardzo czytelnym dla człowieka i prostym w nauce formatem. Nazwa pochodzi od „Extensible Markup Language” – rozszerzalny język znaczników. Służy do opisywania zawartości dokumentów elektronicznych. Jego olbrzymią zaletą jest fakt, że nawet osoba niemająca na co dzień styczności z programowaniem, powinna w miarę szybko zrozumieć informacje nim zawarte. Podstawowymi składnikami dokumentu XML są: elementy oraz atrybuty.Continue reading

Ajax w szerszym znaczeniu oznacza komunikację z serwerem [wymianę danych z serwerem] bez konieczności przeładowania strony. Często mówiąc Ajax ma się na myśli także DHTML.

Nie o tym jednak będzie ten artykuł. Mam zamiar pokazać jak w łatwy sposób korzystać z dobrodziejstw Ajaksa bez jednego z filarów – obiektu XMLHttpRequest. Zastąpimy go pływającą ramką, a ramkę tę obudujemy w obiekt XMLHttpIframeRequest, który ma identyczny interfejs z natywnym ajaksowym obiektem.

Continue reading

Poniższy artykuł będzie o wykorzystaniu obiektu XMLHttpRequest do wysyłania asynchronicznych żądań ze strony www do serwera.

Jeśli nie wiesz, czym jest Ajax, warto przeczytać:

Co na początek?

Aby móc uruchomić przykłady zawarte w tym artykule potrzebujesz:

  • serwera www [np. Wamp]
  • przeglądarki www [np. Firefox]
  • przydatny może być edytor [np. Geany]
  • około 10 minut

Continue reading

Mapy google są coraz popularniejsze w internecie. Ich dokumentacje można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/apis/maps/documentation/

Niestety w dokumentacji tej brakuje bardzo przydatnej funkcji – otrzymywania nazwy miejscowości, gdy znane są współrzędne geograficzne. Na szczęście są możliwości rozwiązania tego problemu.

Opcja ta nazywa się geocode reverse i jest udostępniana przez różne firmy np. http://ws.geonames.org/findNearbyPlaceName?lat=52&lng=20&maxRows=1

Continue reading

Niestety IE stanowi dużą część rynku. Nie wiem, jak najnowsze wersje tego programu, ale na pewno IE6 z XHTML radzić sobie nie umiał :(.

W tym artykule postaram się pokazać, co należy zrobić, aby dokument XHTML był poprawny, a IE6 potrafił go jakoś odczytać.

Mimo że IE nie potrafi obsługiwać XHTML – serwowanego jako aplikacja XML – można wykonać kilka zabiegów, które pozwolą nam na prawidłowe wyświetlanie treści także i w popularnym „misiu” (od MSIE).

Continue reading

W 1999 Tim Berners-Lee i Robert Cailliau opracowali wspólną propozycję zaakceptowaną przez CERN – projekt WorldWideWeb (W3). Był to hipertekstowy system informacyjny oparty na sieci Internet.

HTML został napisany w oparciu o język SGML, jednak nie posiadał formalnej definicji w SGML-u. W roku 1995 powstała pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML 2.0 (specyfikacja HTML 1.0 nigdy nie istniała), traktowaną jako standard i podstawę przyszłych implementacji kolejnych wersji HTML-a. Opublikowano w 1996.

Continue reading

XHTML miał zrewolucjonizować internet. Nie wiem, czym. Fakt, że miał. Tak naprawdę cudowne właściwości przypisywane XHTMLowi nie mają zbyt wielkiego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Głównie dlatego, że większość “xhtmlowych” stron, to tak narpawdę nie do końca poprawny htmlowy twór. Spróbuję pokazać, jak wysyłać strony w XHTML, aby nie były już li tylko marną mistyfikacją nowoczesności (zakładając, że X w nazwie nowoczesność daje 😛 ).

Continue reading