Javascript to język w pełni obiektowy. Obiektem jest wszystko: funkcja – obiekt, obiekt – obiekt, zmienna – obiekt… Eh, no i ta pełność ma swoje “widzimisie” i problemy.

Wartości logiczne

W klasycznej logice są dwie: true i false (prawda i fałsz). W JS istnieje jednak konstruktor dla wartości logicznych:

var oBool = new Boolean(false);

Continue reading