Prosta instrukcja `if’ czy `switch’. No przecież tu nie da się zrobić niczego lepiej. No, niekoniecznie. Da radę i zaraz to pokażę.
Przykłady będą w PHP, ale odnosi się do większości języków.

Instrukcja if

Myślę, że nie potrzebuje zbyt długo tłumaczyć jak działa if. Ale chciałbym pokazać, co można zrobić, aby był czytelniejszy. Pamiętaj – kod pisze się raz, a czyta wiele razy. Warto zatem odpowiednio go napisać.

Continue reading